Slik tester Jotun utendørsmaling

Slik tester Jotun utendørsmaling

Morten Eliassen, leder for testavdelingen i Jotun på et av Jotuns testfelt

Minimum 5 års testperiode

Få i bransjen kjører så grundige analyser som malingprodusenten Jotun, med minimum fem års testperiode før endelige resultater foreligger. – Helt essensielt når målet er å ha markedets beste utendørsmaling, sier Morten Eliassen, leder for testavdelingen i Jotun. – Norge har ett av de tøffeste klimaene i Norden, og det utnytter vi fullt ut i testing, forklarer Morten Eliassen.

– I tillegg til å utsette malingen for skiftende vær, legger Jotun vekt på en rekke kriterier når produktene skal testes. Kriteriene fastsettes spesielt etter kundenes krav, og omfatter blant annet skittopptak, sopp- og algevekst, glans og farge, dekkevne, påføring og holdbarhet.

Ekstern testing

Testing av eksteriørmaling foregår over minimum fem år, der egendefinerte og internasjonale metoder og standarder er ivaretatt. Malingprodusenten har egen spesialavdeling for testing under Jotun Research and Development, men benytter også eksterne aktører som Kiwa Teknologisk Institutt i Norge.

– Kiwa Teknologisk Institutt har ved flere anledninger gjennomført tester for Jotun. Som uavhengig aktør vil resultatene vi kommer frem til verifisere om produktene holder den kvaliteten som er lovet, for eksempel på pakninger og i markedsføring, sier Kristian Kaltenborn, seniorrådgiver i Kiwa Teknologisk Institutt.

Slik tester Jotun maling

Kristian Kaltenborn, seniorrådgiver i Kiwa Teknologisk Institutt og Sigve Fjelde R&D Senior Chemist

– Vi opplever Jotuns prosedyrer og testmetoder som meget grundige, og kompetansen i avdelingen for forskning og utvikling er høy. Rutinene er omfattende og detaljerte, med meget god bredde og grundighet der de fagansvarlige tester utover den internasjonale standarden.

Uavhengig testavdeling

– Alle produktene gjennomgår et omfattende testregime før lansering, men også underveis i produktenes levetid for å sikre at vi er ledende på produktkvalitet. For et utendørs veggprodukt er eksponering på forskjellig representative steder, samt tilstrekkelig lange eksponeringstider, den aller viktigste og avgjørende testen. En egen testavdeling som er uavhengig av produktlaboratoriene er viktig for å sikre at testresultatene gir mest mulig realistisk bilde av produktenes kvalitet, sier Haflan.

Slik tester Jotun maling

Bent Haflan, direktør ved Jotun Research and Development, har fokus på at Jotun alltid skal ha de beste produktene i markedet.

Tester under alle forhold

Grunnlaget for de omfattende testprosedyrene er basert på over 90 års erfaring med overflatebehandling av trehus i Skandinavia. Jotun har testområder flere steder i Norge, blant annet i Bergen, som er en av de mest nedbørutsatte byene i landet. Produktene testes også ved virksomhetens øvrige teststasjoner globalt, som i Dubai for ekstrem soleksponering og høy temperatur, i Malaysia for fuktig klima og i Kina for forurensning. Betydelige klimaendringer stiller stadig høyere krav til maling og beis, og derfor er det nødvendig med kontinuerlig testing av eksisterende og nye produkter.

– Resultatene våre viser at Jotun kommer svært godt ut innenfor alle testkriterier. Malingen har minimalt skittopptak, og fremstår ren og glansfull selv etter mange års eksponering for forurensning og krevende værendringer. Jotuns produkter skal beskytte optimalt mot sopp- og algevekst, og ivareta bygninger. Med omfattende testing vet vi, og ikke minst kundene, at produktene holder hva de lover – også over tid, sier Morten Eliassen.

Slik tester Jotun maling

Et av flere testfelt Jotun har.

Testperiode på fem år

Når Jotun velger å teste over hele fem år, er det erfaringsmessig basert på at tiden er en kritisk faktor for nøyaktige resultater. Fem år ved en av Jotuns teststasjoner tilsvarer om lag ti år på husvegg, fordi panelene legges med 45 graders vinkel. På den måten eksponeres malingen maksimalt mot forurensning, UV-stråling, fuktighet og skiftende temperaturer.

– Kun med testing over fem år kan vi være sikre på at de resultatene vi oppnår er reelle. Ved kortere testperiode kan det være veldig vanskelig å skille mellom for eksempel skitt og soppdannelse, forklarer Eliassen.

– Vi baserer all produktutvikling på nøyaktige resultater, og ikke antagelser.

Grundig og omfattende testing er helt nødvendig for å komme frem til hvilke produkter i markedet som holder den høyeste kvaliteten, og for Jotun er det definert som ett av de viktigste suksesskriteriene i samhandelen mellom produsent, forhandler og kunde.

Jotun har tre teststeder i Norge, valgt for optimal eksponering mot nordisk ekstremvær. I tillegg benyttes Jotuns regionale teststasjoner, samt eksterne og uavhengige teknologiske testleverandører.
Fastsettelse av kriterier for gjennomføring er en tidkrevende del av testprosedyren. Kriteriene kan ikke endres underveis, og er derfor gjeldene når det endelige resultatet foreligger.
Jotun tester alle eksteriørprodukter for det nordiske markedet i minst fem år. En lang testperiode gir det mest reelle bildet av hvordan produktene fremstår når de utsettes for ekstremvær, forurensning og klimaendringer.

  • Jotun tester på glans og farge, skittopptak, sopp- og algevekst, holdbarhet, påføringsevne, tørketid, reologi og heft.
  • Jotun har en egen uavhengig testavdeling, underlagt Jotun Research and Development. I tillegg benytter malingprodusenten både egne og eksterne yrkesutdannede malere for blindtester.
  • Testing foregår i laboratorier, på utendørs testområder og hos profesjonelle malere.
  • Jotun tester sine produkter kontinuerlig. Det gjøres omfattende testing før produktene lanseres, med nøye, planlagte oppfølginger i hele produktets levetid. Kun på den måten er kunden sikret at produktene leverer forventet standard dersom vesentlige faktorer endres, som for eksempel økte nedbørsmengder.
  • Jotuns salg- og markedsavdelinger er viktige bidragsytere i fastsettelse av testkriterier. På den måten er Jotun sikret at kundenes behov er ivaretatt i produktutviklingen.
Camilla Skjelberg
Camilla Skjelberg

Camilla Skjelberg – Regional Digital Marketing Manager Scandinavia

Camilla har lang erfaring med merkevarebygging og kommunikasjon. I samarbeid med Jotuns fargeeksperter, anerkjente stylister og samarbeidspartnere, deler hun nyheter, trender og inspirerende tips med deg.

Frisk opp med blågrønne detaljer ute!

Med nye, blågrønne detaljer kan du skape en helt ny atmosfære utendørs. – Les mer om hvordan du kan friske…

Ønsker du deg et rødt hus? Her er våre tips!

Et rødt hus gir varme og energi til omgivelsene. Finn den perfekte rødfargen til ditt hus! Bilde over: Dette huset…

Nå kan du vinne et nymalt hus!

Drømmen om nymalt og vakkert hus og hage. – Nå kan du vinne nymalt hus med Jotun og Drygolin Nordic…

Delikat og dempet grønt til hus og uterom

Dempet grønt er nydelig til huset. Her ses en behagelig kombinasjon av veggfargen Jotun 8426 Dewy Green og grunnmur i…

Gule hus sprer glede i nabolaget

Gule hus er endelig «tilbake»! Gule farger utendørs har vært noen år utenfor radaren, men nå ønsker mange gulfarger til…

Vask hele huset – ikke glem grunnmuren!

Husk HELE boligen når du planlegger årets vask av huset. En liten innsats med vårt nyeste vaskeprodukt Jotun 3-i-1 Kraftvask…